LLes presents Condicions generals tenen l’objectiu de regular les condicions d’ús del lloc web “www.compactfmrg.com” (d’ara en endavant, “el web”), la titular del qual és COMPACT FMRG, S.L amb CIF B-64200298, amb domicili a l’Avinguda Diagonal 512 Interior 3B – 08006 Barcelona i inscrita al Registre mercantil de BARCELONA, Tom 38564, Foli 140, Full b-326918 insc. 1a.

Condicions d’accés

La finalitat d’aquest web és facilitar als clients o visitants informació relativa a les seves activitats corporatives i els serveis que ofereix. Utilitzar­lo suposa l’acceptació plena per part de l’usuari d’aquestes condicions, de manera que si no està d’acord amb el contingut s’haurà d’abstenir d’utilitzar el web i els serveis que ofereix. COMPACT FMRG es reserva el dret de dur a terme les modificacions que consideri oportunes, i podrà modificar, suprimir o incloure, sense preavís, nous continguts o serveis, la manera en la qual apareixen presentats i localitzats i també les condicions d’utilització del web.

L’usuari accepta que l’accés i la utilització del web i els seus continguts es produeix de manera lliure i conscient, sota la seva responsabilitat i en conseqüència, es compromet a:

  • No utilitzar el web per dur a terme activitats contràries a la llei, la moral, l’ordre públic en general i a utilitzar­lo de manera lícita i honrada d’acord amb les presents Condicions generals, així com abstenir-se de fer qualsevol acte que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el web o impedir que els altres usuaris el puguin utilitzar normalment. No manipular o alterar qualsevol contingut del web sense el consentiment exprés i per escrit del seu titular. Qualsevol alteració, modificació o manipulació que es faci sense el consentiment del titular l’eximeix de qualsevol responsabilitat.
  • NNo reproduir, copiar, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o bé estigui legalment permès; així com suprimir, eludir o manipular el copyright i les altres dades identificatives dels drets de COMPACT FMRG o els seus titulars incorporats als continguts i els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts esmentats.
  • No introduir o difondre als webs programes de dades (virus o qualsevol tipus de software de caràcter nociu) susceptibles de causar danys al web. COMPACT FMRG no garanteix la disponibilitat i continuïtat del web ni es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin produir-se ni tampoc dels defectes tècnics, inclosos virus o altres elements lesius, de qualsevol natura, derivats de la utilització de la informació i les matèries que conté el web.

Per usuari s’entén aquella persona que accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web.

Responsabilitats

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol natura que COMPACT FMRG o qualsevol tercer pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions que imposen aquestes Condicions generals.

OMPACT FMRG no assumeix cap responsabilitat ni fa cap control dels possibles hipervincles que contingui la web a continguts externs; no obstant això, retirarà els enllaços que incloguin continguts il·lícits tan així que en tingui coneixement.

Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix que tots els continguts del web i en concret, tota la informació i materials, estructura, selecció, ordenació i prestació dels seus continguts, programes i desenvolupament d’aplicacions utilitzades en relació amb els mateixos, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial propietat del titular de la web, o si escau, de tercers.

En cap cas, l’accés als continguts o la seva utilització per part de l’usuari no implicarà cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets esmentats, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública dels continguts esmentats sense l’autorització prèvia i expressa específicament atorgada amb aquesta finalitat per part COMPACT FMRG o el tercer titular dels drets afectats.

COMPACT FMRG és titular dels elements que integren el disseny gràfic del seu web, menús, botons de navegació, codi, textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del lloc web o, en altres casos, disposa de la corresponent autorització per utilitzar aquests elements.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius mostrats en aquesta pàgina són propietat de COMPACT FMRG i/o d’empreses terceres. Es prohibeix utilitzar­los o descarregar­los permanentment, copiar­los o distribuir­los amb qualsevol mitjà sense comptar amb el corresponent consentiment del seu titular.

En cas que qualsevol usuari o un tercer considerin que qualsevol dels continguts que s’ha introduït al web està violant els seus drets de propietat intel·lectual o industrial haurà d’enviar una notificació a COMPACT FMRG en la qual s’identifiqui a ell mateix i al titular dels drets de propietat intel·lectual o industrial que suposadament s’han infringit, i on a més aporti el títol o acreditació de la representació dels drets esmentats.

Protecció de dades

D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades personals que faciliti utilitzant els mitjans disposats en aquest web s’inclouran al fitxer automatitzat d'”USUARIS”, el titular del qual és COMPACT FMRG, amb la finalitat d’informar­vos sobre nous productes i serveis, millorar l’atenció que oferim i, si escau, enviar promocions i recomanacions de COMPACT FMRG.

Igualment, consentiu que l’entitat COMPACT FMRG, S.L. utilitzi les vostres dades personals per informar­vos sobre els seus productes i serveis i que comuniqui aquestes dades a altres empreses del Grup que tinguin una activitat relacionada amb els sectors de la publicitat, telecomunicacions i altres interessos amb la finalitat de poder informar­vos sobre els productes o serveis que s’ofereixen.

Si no desitgeu rebre informació sobre els nostres productes o serveis o dels d’altres empreses del Grup us informem que sobre aquestes dades, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre. Per exercir els drets esmentats, indiqueu­nos­ho escrivint a: info@compactfmrg.com.

Utilització de cookies

Amb l’objecte d’oferir un millor servei, COMPACT FMRG pot emmagatzemar a l’ordinador de l’usuari petits fitxers d’informació anomenats cookies, que s’utilitzen per fer estadístiques d’ús, diagnosticar problemes al web i per administrar alguns dels serveis que s’ofereixen. L’Usuari pot configurar el seu navegador per limitar o restringir l’admissió de cookies al seu equip.

Google Analytics

Google Analytics és un servei analític de web que ofereix Google, Inc., una empresa de Delaware. La seva oficina principal és a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar el lloc web a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre l’ús que feu del lloc web (inclosa la direcció IP) es transmetrà i s’arxivarà directament als servidors de Google als Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb l’objectiu de seguir la pista de l’ús que feu del web, recopilant informes de l’activitat del lloc web i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc web i la utilització d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan la legislació ho requereixi, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la vostra adreça IP amb cap altra dada de la qual disposi. Podeu rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant la utilització de cookies mitjançant la selecció de configuració adequada del seu navegador; no obstant això, heu de saber que si ho feu, és possible que no pugueu fer servir totes les funcions d’aquest lloc web. En utilitzar aquest lloc web consentiu el tractament de la informació sobre vós per part de Google en la manera i per a les finalitats indicades anteriorment.

Confidencialitat

Tota la informació que qualsevol de les parts comuniqui o faciliti a l’altra o la qual tinguin accés qualsevol de les parts es considerarà confidencial no es podrà difondre, mostrar, reproduir, copiar, comentada amb tercers ni tampoc la podrà utilitzar cap de les parts per objectius aliens als quals han motivat la seva comunicació.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol disputa que pugui sorgir entre les parts en relació amb la interpretació i execució d’aquest document, ambdues parts acorden sotmetre’s als jutjats i tribunals de Barcelona, i renuncien expressament a qualsevol jurisdicció que els pogués correspondre.